Tjänster

Behöver du juridisk hjälp?

Vi hjälper dig bland annat med

 • Allmän juridisk rådgivning
 • Fastighets/hyres och arrendetvister
 • Vårdnadstvister
 • Ombudshjälp vid omhändertaganden
  enligt LVU/LVM
 • Entreprenadtvister
 • Asylrätt/migrationsfrågor
 • Tvister ang fordringar
 • Skadeförsäkringsmål
 • Äktenskapsskillnad/bodelning
 • Skattefrågor
 • Boutredningar
 • Äktenskapsförord/testamenten
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Avtalsskrivning
 • Förmedlar rättskydd och rättshjälp
 • Boutredningar
 • Skattejuridik
 • Notarius Publicus
 • Målsägandebiträde i brottmål

Ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder även privat och företagsekonomisk rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Finansieringar
 • Låneansökningar
 • Placeringar
 • Aktie och optionsaffärer
 • Skuldsanering
 • Deklarationer
 • Affärsutveckling
 • Ekonomisk administration
 • Bolagsbidlning och affärsplaner